trà hoa ngũ cốc

35,000 
30,000 100,000 
30,000 100,000 
30,000 100,000 
30,000 100,000 

CỎ NGỌT

Hết hàng
Giảm giá!
Hết hàng
60,000 
Giảm giá!
Hết hàng
29,000 
Giảm giá!
Hết hàng
19,000 
Giảm giá!
Hết hàng

HOA NHÀI

TRÁI NHÀU NONI

Giảm giá!
Giảm giá!
330,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

HƯƠNG THANH NONI

Hương Thanh Noni

Trà nhàu Hương Thanh

175,000 
210,000 
310,000 
210,000 

CHUỐI HỘT

Giảm giá!
130,000 
Hết hàng
Giảm giá!
130,000 
Giảm giá!
Hết hàng
80,000 

ĐỒ NGÂM RƯỢI

Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢI

1kg Quả na rừng Tây Bắc

100,000 
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢI

1kg Táo tàu đen quả to thịt dày

100,000 
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢI

1kg Hà thủ ô đỏ khô thái lát

200,000 
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢI

1kg Sâm cau khô

150,000 
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢI

1kg ngưu tất phơi khô tự nhiên

150,000 
Hết hàng

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢI

1kg Thổ phục linh phơi khô

100,000 
100,000 
Giảm giá!

ĐẶC SẢN NGÂM RƯỢI

Minh mạng thang 35 vị 2 tắc kè

200,000 

TRÀ GẠO LỨT

CÁC LOẠI HẠT

Hết hàng
Hết hàng
160,000 
100,000 
Hết hàng
150,000 
Hết hàng
160,000 
Hết hàng
160,000 
Hết hàng
200,000 
Hết hàng
150,000 
130,000 
Hết hàng
80,000 
Hết hàng
150,000 
Hết hàng
100,000 
Hết hàng
150,000 
Hết hàng
200,000 

CÁC LOẠI HẠT

1kg hạt kê nếp vàng

100,000 
Giảm giá!

CÁC LOẠI HẠT

1kg Hạt chia Úc hữu cơ

150,000 
Hết hàng

CÁC LOẠI HẠT

1kg Đậu đen xanh lòng

80,000